Gerealiseersde projecten

De gemeente Urk heeft met riothermie een stap gezet naar een duurzame afvalwaterketen. Amfius heeft het proces van bureaustudie tot uitvoering begeleid.

duurzame energiebron_wageningen

Vanaf eind 2016 is het eerste riothermiesysteem in een persleiding, in combinatie met warmte en koudeopslag (WKO), in Nederland een feit. Hiermee worden twee innovatieve ideeën werkelijkheid: riothermie in een persleiding én riothermie gecombineerd met open bodemenergie. Het zwembad De Bun op Urk wordt hierdoor gasloos en duurzaam verwarmd.

Riothermie op Urk
In een zorgvuldig uitgewerkt plan heeft de gemeente Urk alle voor- en nadelen van riothermie (gasloos verwarmen) geïnventariseerd. Voorwaarden waren een politieke wil om te innoveren en garanties dat risico’s goed in beeld zouden worden gebracht. Om dit te waarborgen heeft Amfius voor de gemeente een kansenkaart gemaakt. Deze is vervolgens uitgewerkt tot business case, waarop uiteindelijk besluitvorming kon plaatsvinden.

De verbouwing van het lokale zwembad bleek dé kans om een project te starten. De extra kosten voor riothermie moesten opgevangen worden door de energiebesparing. Gaande het onderzoek werd duidelijk dat een innovatie als riothermie niet op zichzelf staat. In Urk is men uitgekomen op een totaalconcept: riothermie, warmte-koude opslag en restwarmte uit spoelwater.

Wat riothermie onderscheidend maakt ten opzichte van andere duurzame technieken is de leveringszekerheid doordat riolen lang blijven liggen en afvalwater blijven afvoeren in zomer en winter. In combinatie met een warmtepomp is het systeem zelfs CO2-neutraal volgens het college van B&W van Urk. De rioolpersleiding die een groot deel van het afvalwater uit de kern Urk afvoert, ligt op 100 meter van het zwembad. In samenwerking met Stowa, Rioned, de gemeente Urk en het waterschap heeft Amfius een monitoringsplan opgesteld om de efficiëntie van het systeem en de mogelijke effecten op de afvalwaterketen te meten.

Wat is riothermie?
Riothermie is een techniek om energie uit afvalwater uit het rioolstelsel terug te winnen via warmtewisselaars. Meer informatie over de werking van riothermie (en daarmee gasloos verwarmen) is te vinden op onze website. Naast de besparing op de stookkosten (tot ruim 50%), vermindert deze techniek ook de CO2-uitstoot.