Nieuws en blog

Wie aan energietransitie denkt, zegt Amfius

Maak écht verschil binnen de energietransitie. Met het gebruik van duurzame energiebronnen heeft Nederland een toekomst.

Aquathermie viewer brengt potenties warmte uit afval- en oppervlaktewater in beeld

Op 18 februari jl. is in Amersfoort een speciale Aquathermie viewer gelanceerd die de potenties van warmte uit oppervlaktewater (TEO) en afvalwater (TEA) op regionaal en lokaal niv...
Lees verder

Gasloze warmte; wij ontwerpen, realiseren én beheren het voor u

De energietransitie is in volle gang. Plannen voor de overgang naar een gasloze ...
Lees verder

De warmte- en koudepotentie van heel Amsterdam in beeld!

In opdracht van Waternet heeft Syntraal een Omgevingswarmtekaart voor heel Amste...
Lees verder

Klimaatakkoord positieve boost voor Amfius B.V.

Het klimaatakkoord zet in op de verdere afbouw van het aardgasverbruik in Nederl...
Lees verder

IKN Netwerkdag in Harderwijk

Interessante netwerkdag bij IKN in Harderwijk, waar we de uitdagingen en resulta...
Lees verder