Nieuws en blog

Eind oktober maakte wij wereldkundig dat Amfius B.V. de winnaar was van de challenge verduurzaming warmtenet Den Haag. De challenge is uitgeschreven door de Gemeente Den Haag. Het college van B&W heeft in haar collegeakkoord (2018) aangegeven dat ze wil dat het Haagse Warmtenet geschikt wordt gemaakt voor het aankoppelen van alternatieve warmtebronnen. Hiervoor moet de temperatuur van het warmtenet omlaag en dus de uitkoeling bij de afnemers verbeterd worden. Wanneer de temperatuur van het net omlaag gaat, wordt er minder CO2 uitgestoten: het primaire doel van de energietransitie.

De SIR ondersteund in de meeste gevallen business to consumer en business to business startups. ‘Onze’ challenge is anders. We moeten onze innovatie een plaats geven te midden van publieke en private actoren: de gemeente Den Haag, warmteproducent Uniper, warmteleverancier Eneco en natuurlijk de afnemers van warmte. Eneco is verantwoordelijk voor het realiseren van een duurzamer warmtenet en moeten de afnemers van hun warmte hierin meekrijgen. Ook worden de afnemers nu niet vertegenwoordigd in het gesprek over verduurzaming. Hier komen wij als startup in beeld. De derde actor heet Uniper. Zij leveren de warmte aan het warmtenet. Ze produceren deze warmte door de verbranding van aardgas.

De eerste fase van de startup hebben we doorlopen: samen met alle actoren tweemaal een ‘deep dive’ in het probleem onder leiding van @Ideahackers. Via een open dialoog hebben wij nu een gemeenschappelijk kijk op hoe de uitdaging en op de oplossingsrichting eruit zien. Alle partijen in dit proces zijn zich er van bewust dat we te midden van de overheid, een warmte leverancier, een warmteproducent en de afnemers, een innovatie proberen neer te zetten.

Met de deep dives hebben we het fundament gelegd voor een succesvolle samenwerking. Ik verwacht dat we heus nog wel hobbels op de weg zullen tegenkomen. Maar één ding is mij duidelijk: de hobbels worden gezien als gemeenschappelijke hobbels, omdat we een gedeelde droom hebben: een energiezuiniger warmtenet.

Juist hierom is het werken aan de energietransitie zo gaaf. Want hoe mooi is het als het ons lukt om in april tegen elkaar te kunnen zeggen: de door Amfius ontwikkelde oplossingsstrategie werkt voor alle partijen!

Doe mee!
Om ons plan te laten slagen is input en advies vanuit de Haagse warmtenet gebruikers van harte welkom. Wil jij meehelpen om van de energietransitie op het warmtenet een succes te maken? Neem dan contact op met onze kwartiermaker in Den Haag:

Dhr. Sanne van Osnabrugge
info@amfius.com