Nieuws en blog

TVVL reikte tijdens de TVVL Techniekdag op woensdag 18 november 2020 de B.J. Max Prijs uit aan een bewezen expert en aankomend talent. Dit jaar ging de B.J. Max prijs voor aankomend talent naar Lieke Noij van Syntraal voor toewijding aan het vakgebied en het actief delen van kennis.

Lieke ontving, tot haar verrassing, de B.J. Max Prijs voor aankomend talent omdat zij liet zien dat met riothermie gemeenten zowel energiebesparing als CO2-reductie kunnen behalen. Samen met haar collega Barry Meddeler, heeft ze door de combinatie van ervaring en nieuwsgierigheid een prachtig resultaat bereikt. Het artikel is ook gepubliceerd in het TVVL-magazine van maart 2019. De jury is dan ook van mening dat “de combinatie van ervaring en jong talent de belangrijkste kanskaart is voor de toekomst van ons vakgebied.”

Lieke vindt dat de prijs ook te danken is aan haar collega’s bij Syntraal. “Bij Syntraal werken wij niet vanuit functies maar vanuit je talent, je intrinsieke motivatie. Hierdoor word ik door mede teamleden gepusht om mijn talenten verder te ontwikkelen. Hierdoor kon ik zonder enige belemmering, naast mijn studie Civiele Techniek, blijven werken voor Syntraal. Terugkijkend echt gaaf om te studeren en intussen ook leuke projecten oppakken en samenwerken aan een duurzamer Nederland. Inmiddels ben ik alweer 1,5 jaar voltijd in dienst en mijn talenten mogen verbreden op het gebied van aquathermie. Het mooie aan deze techniek is dat je objecten gasloos kan maken. Je kan hierdoor midden in woonwijken zwembaden, scholen en ziekenhuizen zichtbaar voor burgers als eerste van het gas halen. Hierdoor zal het draagvlak bij burgers veel groter worden. Ik merk nu toch vaak dat de gewone burger het gevoel heeft dat met hem en zijn/haar buren wordt geëxperimenteerd met de kreet van “Nederland van het gas af!”. De energietransitie is een uitdaging voor velen, niet alleen vanuit de techniek, maar ook om als techneut mensen een veilig en ontzorgd gevoel te geven. Ik draag met passie graag mijn steentje hieraan bij.”

In 1983 deed de heer B.J. Max een schenking, ondergebracht in een stichting, waardoor de mogelijkheid ontstond jaarlijks tijdens een bijeenkomst van TVVL de B.J. Max Prijs uit te reiken. Deze prijs is een aanmoediging en blijk van waardering voor vakgenoten die kans zien het resultaat van studie en onderzoek op een voor alle geïnteresseerden toegankelijke wijze te publiceren. De heer Max was TVVL’s eerste voorzitter en eerste erelid. Mede door zijn grote inspanning werd in 1959 TVVL opgericht. Hij benadrukte sterk dat wetenschappelijke studie en onderzoek in het vakgebied veel aandacht en inspanning verdienen. In zijn testament heeft de heer Max, de B.J. Max Stichting wederom als legataris vermeld.