Nieuws en blog

Den Haag wil haar Warmtenet verduurzamen. Amfius heeft een oplossing aangedragen waarmee dit gerealiseerd kan worden. Onze oplossing biedt afnemers van het warmtenet technisch en financiële ondersteuning in deze transitie.
De beoordelingscommissie heeft onze inzending als beste beoordeeld en stelt ons in staat om concreet aan de slag te gaan met het verduurzamen van het warmtenet en het oprichten van De Haagse Warmte Coöperatie. De komende tijd zal Amfius zich richten op het analyseren van het huidige warmtenet en haar afnemers alsook de voorbereidingen treffen voor het oprichten van de Coöperatie. Op 2 april 2021 wordt de Haagse Warmte Coöperatie gepresenteerd.

Achtergrond
Door de uitstoot van CO2 te verlagen, beperken we schadelijke effecten op het klimaat. In Den Haag kan dat onder andere gerealiseerd worden door het Haagse Warmtenet om te zetten van een hoge temperatuurwarmtenet naar een midden temperatuurwarmtenet. Het warmtenetwerk staat niet op zichzelf, de installaties bij de eindgebruikers zijn afgesteld op de temperaturen die worden aangeleverd om de objecten te verwarmen. Wanneer het net van temperatuur verandert moeten de installaties bij de eindgebruikers ook aangepast worden. Per type gebruiker levert dit weer andere technologische- en financiële uitdagingen op. Met andere woorden: er zijn voor de afnemers van warmte kosten verbonden aan deze energietransitie. Wanneer er eenmaal sprake is van een midden temperatuurwarmtenet levert dit aan de kant van de warmteleverancier een kostenbesparing op. Ergo, de kosten en de besparingen van de transitie lijken niet evenredig verdeelt, als gevolg hiervan zal de participatie van afnemers en dus de transitie haperen. De Gemeente heeft een Challenge uitgeschreven waarin zij de samenleving en de markt vraagt oplossingen aan te dragen die ‘zakelijke en particulier klanten (…) kan bewegen om zelf een rol te spelen in het realiseren van betere uitkoeling en daardoor een betere benutting van en verduurzaming van het warmtenet?

Ons voorstel is gebaseerd op de gedachte dat dit alleen lukt als er een sociale en een financiële prikkel is (of minimaal geen extra kosten zijn) voor de groot- en kleinverbruikers én een soort van binding op de lange termijn. Wij zien de oplossing dan ook in een op te richten warmtenet coöperatie, waar, naast de afnemers (gebouw eigenaren, Vve’s en particulieren) de huidige marktpartijen Eneco en Uniper onderdeel van uit maken.

Doe mee!
Om ons plan te laten slagen is input en advies vanuit de Haagse warmtenet gebruikers harte welkom. Wil jij meehelpen om van de energietransitie op het warmtenet een succes te maken? Neem dan contact op met onze kwartiermaker in Den Haag:
Dhr. Sanne van Osnabrugge
sanne.vanosnabrugge@amfius.com