Gerealiseersde projecten

Amfius verwarmt zwembad De Veldkamp in Wezep met de restwarmte van de fabriek van aardappel-producent CêlaVíta. Amfius en Sportfondsen Nederland, de nieuwe exploitant van het zwembad, investeren gezamenlijk € 350.000,00 in het project. Gemeente Oldebroek staat garant voor 50% van de totale investering.

zwembad_aardappelfabriek

CêlaVíta, dat aan de rand van Wezep aardappelproducten maakt, loost dagelijks gezuiverd afvalwater met een temperatuur van ruim 30 graden op het riool. De hoeveelheid is vergelijkbaar met de inhoud van een groot zwembad.

In 2016 renoveerde gemeente Oldebroek verschillende onderdelen van het zwembad. Daarnaast waren de gemeente en CêlaVíta in 2015 al bezig met de voorbereiding van een afkoppelproject (afvoer van regenwater afkoppelen van vuilwaterriolering). Hierbij kwam de grote hoeveelheid warm afvalwater van CêlaVíta in beeld. En zo ontstond een natuurlijk moment om te onderzoeken of het zwembad verwarmd kan worden met restwarmte van CêlaVíta.

De eerste resultaten waren erg positief, waarop Sportfondsen Nederland, sinds 2017 de nieuwe exploitant van het zwembad, ook in het project stapte. Uit het onderzoek blijkt dat het relatief eenvoudig is om de restwarmte van de fabriek te winnen en het zwembad ermee te verwarmen.

Het zwembad bespaart 230.000 m3 gas voor verwarming en stoot daarmee 410 ton minder CO2 uit. De terugverdientijd van de investering bedraagt ongeveer 10 jaar, waardoor het financieel ook aantrekkelijk is. Het is een duurzame vorm van energie, het draagt bij aan de transitie naar een gasloze maatschappij.

Door zwembad De Veldkamp te verwarmen met restwarmte van CêlaVíta geven betrokken partijen concreet invulling aan duurzaamheid op lokaal niveau. Zowel CêlaVíta als Sportfondsen Nederland duurzaamheid vinden het belangrijk iets te kunnen doen voor de lokale gemeenschap. Tauw vindt het belangrijk om lokale energievragen zoveel mogelijk lokaal op te lossen. Een mooi voorbeeld van hoe partijen elkaar hebben gevonden en samen enthousiast werken aan een nieuwe vorm van energie.