Gerealiseersde projecten

Nieuwe bronnen van energie en efficiënter gebruik van bestaande bronnen zijn nodig om ons economisch te kunnen blijven ontwikkelen. Andere vormen van verwarmen zijn in dit kader belangrijk, omdat verwarmen een grote energiebehoefte vergt. In Velsen zijn veel mogelijkheden om in deze energietransitie voorop te lopen dankzij haar prominente ligging aan de kust. Met het klimaatprogramma ‘Velsen, stad van zon, zee en wind’ wil de gemeente haar inspanningen op het gebied van duurzame ontwikkeling intensiveren.

Gasloos-verwarmen-Vellesan-College

In het kader van dat klimaatprogramma heeft Tauw voor de gemeente Velsen – naast het in kaart brengen van de potentiële warmte in het riool – gekeken naar potentiële afnemers van deze thermische energie. Het Vellesan College aan de Briniostraat kwam hierbij als kandidaat voor riothermie naar voren. We hebben naar aanleiding daarvan een schatting gemaakt van de gas- en CO2-reductie, waarna het geheel technisch is uitgewerkt en doorgerekend. Het bleek (technisch en financieel) goed haalbaar. Dit resulteerde in de uiteindelijke opdracht om met riothermie het Vellesan College duurzamer te verwarmen én te koelen.

Om de warmte te kunnen winnen, is een deel van de riolering in de Briniostraat voorzien van een geïntegreerde warmtewisselaar. Via een warmtepomp is de aansluiting gemaakt op het bestaande verwarmings- en koelingssysteem van de nieuwbouw van het Vellesan College.

Het resultaat: een verwarmd én gekoeld schoolgebouw, waarbij de voeding van de installatie (de warmte en de koude) wordt opgehaald uit het riool. Monitoring van het geheel laat het verminderde gasverbruik en de CO2-reductie zien.

Met dit project laten we zien dat er op lokaal niveau substantiële energiebronnen voorhanden zijn, die in onze vraag naar warmte en koude kan voorzien. Daarnaast hebben we aangetoond dat deze techniek een zeer acceptabel terugverdientijd heeft, die voor veel meer partijen binnen handbereik ligt. Het Vellesan College bespaart op deze manier jaarlijks 13.000 m3 gas en reduceert daarmee tevens elk jaar 23 ton CO2.