Nieuws en blog

Dunamare Onderwijsgroep en Gemeente Velsen slaan de handen ineen voor een energiebesparende samenwerking. Met behulp van riothermie, een nog vrij nieuwe rioleringstechnologie, kan het Vellesan College uit IJmuiden de nieuwbouwvleugel gasloos verwarmen met uit afvalwater teruggewonnen warmte. Daarmee is het de eerste school in Nederland die op deze bijzondere manier verwarmd én gekoeld gaat worden.

 

Riothermie

 

Hergebruik warmte
Riothermie hergebruikt de warmte in het riool die grotendeels afkomstig is van huishoudelijk afvalwater waaronder de douche en de was. Het systeem kan ook koude winnen uit het riool. Daardoor krijgen de klaslokalen zelfs in zomerse omstandigheden een aangenaam binnenklimaat. Belangrijk volgens het concept Frisse School dat aangeeft dat een temperatuur van 19 ºC ideaal is voor de best mogelijke leeromstandigheden. Tot nu had de nieuwbouw van het Vellesan College deze koeling niet, omdat traditionele methodes zoals airconditioning veel energie vergen. Daarmee zijn ze kostbaar en een zware belasting voor het milieu. ‘Daarnaast verbruiken we met riothermie straks minder energie en nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het terugdringen van de CO2 uitstoot’, zegt Marc Boelsma, rector van het Vellesan College over de reden waarom de school het initiatief van de Gemeente Velsen omarmt. De school verdient de investering in slechts 7,5 jaar terug.

Logisch concept
Wethouder duurzaamheid Floor Bal vindt riothermie een logisch concept. ‘Het riool is er al en de techniek is beschikbaar. Dus waarom zouden we warmte weggooien als je het kunt hergebruiken?’ Meerdere locaties in Velsen lenen zich voor riothermie, blijkt uit een kansenkaart. ‘Er zijn tal van gebouwen die hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Samen zijn we beter voorbereid op duurzaam omgaan met de toenemende vraag maar verminderde beschikbaarheid van energie.’

Werkzaamheden
Voor het havo/vwo schoolgebouw aan de Briniostraat 16 in IJmuiden worden in de maand december de speciale riothermiebuizen geplaatst voorzien van een geïntegreerde warmtewisselaar. Speciale leidingen transporteren daarna de warmte naar het Vellesan College. Een warmtepomp, bijbehorende buffervaten en regelapparatuur worden aangesloten op het bestaande klimaatsysteem van de nieuwbouw van de school. Daarna volgt het inregelen en kunnen de leerlingen na de voorjaarsvakantie hun lessen volgen in een aangenaam binnenklimaat. Tot eind 2018 volgt monitoring van het rendement.

Samenwerking
De gemeente Velsen en Dunamare Onderwijsgroep werken voor dit project samen met partijen die op hun vakgebied duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan: Advies- en ingenieursbureau Tauw, Fa. FRANK GmbH (riothermiebuizen), DTI (warmtepomp en inregelen apparatuur) en Aannemersbedrijf Kreeft (rioleringswerkzaamheden).