Nieuws en blog

Een brede coalitie brengt de komende jaren de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen of te koelen. Aquathermie, ofwel thermische energie uit water, is een bron van duurzame verwarming van huizen en andere gebouwen. Op 14 mei ondertekenden 20 partijen, afkomstig uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven hiervoor de Green Deal Aquathermie. Syntraal is één van de twee ondertekenaars vanuit het bedrijfsleven. Syntraal zet zich in om de Greendeal Aquathermie te verbinden met de Greendeal Nationale Koolstofmarkt waar Syntraal ook partij in is. Tevens zal Syntraal haar praktijkkennis over het benutten, realiseren en exploiteren van Aquathermie, zoals zij met haar dochterbedrijf Amfius vormgeeft, in brengen in de Green Deal.

Green-Deal-Aquathermie

Hans Westerhof tekende namens Amfius: “Water is een zichtbaar natuurlijk product in Nederland. Wij leven en spelen met water en wij hebben nu de kans om er een derde dimensie aan toe te voegen, namelijk energie in de vorm van warmte of koude. Ons doel is om voor dit natuurlijk product nog meer liefde te creëren middels Aquathermie. Aquathermie heeft het in zich om een warmte- en koude leverancier te worden zonder dat dit continue het NIMBY gevoel bij burgers voedt. Aquathermie is visueel wezenlijk anders dan bijvoorbeeld windmolens of grote zonneparken. Daarom werken we graag samen met alle partijen binnen deze Green Deal”.

Aquathermie is warmte en kou uit water uit verschillende waterbronnen. Het gaat om thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Met deze schone energie kunnen huizen en andere gebouwen duurzaam worden verwarmd. Aquathermie kan de overgang naar aardgasvrije verwarming helpen verwezenlijken en zo bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie. Waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders hebben andere partijen zoals overheden, netbeheerders, warmtebedrijven, kennisinstellingen, technische adviesbureaus en gebouweigenaren nodig om deze warmtebron nuttig te gebruiken. In de Green Deal vinden ze elkaar. Het doel van de Green Deal is aquathermie onder de aandacht van de stakeholders te brengen, kennis over aquathermie te ontwikkelen en te delen en de waarde ervan in de praktijk te beoordelen, zodat aquathermie wordt verankerd in de regionale energiestrategie en kan worden toegepast als alternatieve verwarming.

Potentie
Uit onderzoek blijkt dat thermische energie uit oppervlaktewater in 40 procent van de warmtevraag in stedelijk gebied kan voorzien. De bronnen afvalwater en drinkwater leveren respectievelijk 15 en 1,5 procent. Aquathermie kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de verwarming van woningen en andere gebouwen en zo bijdragen aan de warmtetransitie.