Nieuws en blog

Vanaf eind 2016 is het eerste Nederlandse riothermiesysteem in een persleiding, in combinatie met een WKO, een feit. Hiermee worden twee innovatieve ideeën werkelijkheid: riothermie in een persleiding én de combi met open bodemenergie. Zwembad ‘t Bun op Urk wordt hierdoor gasloos en duurzaam verwarmd.

In een zorgvuldig uitgewerkt plan hebben wij voor de gemeente Urk alle voor- en nadelen van riothermie (gasloos verwarmen) geïnventariseerd. Riothermie is een techniek om energie uit afvalwater uit het rioolstelsel terug te winnen via warmtewisselaars. Naast de besparing op de stookkosten, vermindert deze techniek ook de CO2-uitstoot. Allereerst hebben we de garanties in beeld gebracht. Dit is vervolgens uitgewerkt tot een business case, waarop uiteindelijk besluitvorming heeft plaatsgevonden.

De verbouwing van het lokale zwembad bleek dé kans om een project te starten. De extra kosten voor riothermie moesten opgevangen worden door de energiebesparing. Duidelijk werd dat een innovatie als riothermie niet op zichzelf staat. Op Urk is men uitgekomen op een totaalconcept: riothermie, warmte-koude opslag en restwarmte uit spoelwater. De rioolpersleiding die een groot deel van het afvalwater uit de kern Urk afvoert, ligt op 100 meter van het zwembad.

Wat riothermie onderscheidend maakt is de leveringszekerheid doordat riolen lang blijven liggen en afvalwater blijven afvoeren in zomer en winter. In combinatie met een warmtepomp is het systeem zelfs CO2-neutraal. Jaarlijks besparen we in het zwembad op Urk 165.000 m3, wat gelijk staat aan 301 ton CO2.

In samenwerking met Stowa, Rioned, de gemeente Urk en het waterschap heeft Tauw een monitoringsplan opgesteld om de efficiëntie van het systeem en de mogelijke effecten op de afvalwaterketen te meten.