Nieuws en blog

De politiek is in paniek. We moeten van het gas af, daar zijn we van overtuigd. We hebben bijna een Klimaatakkoord om dat onder andere te regelen. Maar om de handtekeningen onder dat akkoord te krijgen is nog een hele klus. De reden? Het kost erg veel geld en dus: Wie gaat dat betalen? De burgers lijken de grootste rekening te krijgen en dat willen we met z’n allen niet. Ik ook niet overigens.

Wezep-Aquathermie

Maar hoe moet het dan wel?
Wat me verbaast in de hele discussie is dat alles op één grote hoop gegooid lijkt te worden. Dat we van het gas af moeten, oké, helder! En daar ben ik het ook mee eens. In de eerste plaats voor Groningen, maar ook om onze CO2-doelen te halen. Maar de hele ombouwoperatie lijkt in één keer te moeten gebeuren. Ik verbaas me er steeds weer over dat er geen onderscheid wordt gemaakt in de aanpak van de grotere warmtevragers en de particuliere bouw. En dan heb ik het niet over de Hoogovens en dergelijke partijen, maar gewoon de zwembaden, scholen en verzorgingstehuizen binnen de gemeente. Dat zijn twee sporen die gedeeltelijk parallel kunnen lopen.

Bij de transformatie van de gebouwde omgeving naar duurzame warmte zullen warmtenetten een belangrijke rol krijgen. De daarvoor noodzakelijke investering in de woningen is nog een grote uitdaging. Maar de gemeenten zijn ook verantwoordelijkheid voor de warmtevoorziening van hun eigen vastgoed. En dat kent vaak een grotere warmtevraag. Die twee sporen zouden we los moeten koppelen. De woningbouw moet op de een of andere manier richting de warmtenetten, maar de grotere warmtevragers kunnen veelal met lokaal aanwezige omgevingswarmte worden gevoed.

Aquathermie is een prachtige bron hiervoor. In Raalte, Urk, Wezep, Velsen, Groningen, Goes, Wageningen en De Bilt staan de voorbeelden al. Objecten, waaronder zwembaden en scholen, die met een vorm van aquathermie volledig gasloos zijn gemaakt. Bijkomend voordeel van deze objectgerichte benadering voor grotere warmtevragers is dat hun relatief zware warmteclaim op een warmtenet komt te vervallen. En daarmee komt een warmtenet voor de woningen weer een stapje dichterbij.

Wat mij betreft dus geen paniek, maar collectief regelen wat niet anders kan en objectgericht aanpakken als daar kansen voor zijn. En die zijn er heel erg veel!

Meer weten of met mij van gedachten wisselen?

Simon Bos
simon.bos@syntraal.com / +31 88 02 44 30 5