Omgevingswarmte om gasloos te verwarmen

Omgevingswarmte is onze verzamelnaam om alle warmtebronnen in de omgeving aan te duiden. En dat zijn er veel. Kijk maar eens om u heen. Denk aan het riool, oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater.

Bent u ook nieuwsgierig wat omgevingswarmte voor u kan doen? Breng de energietransitie dichterbij!

Hoe werkt omgevingswarmte?

Omgevingswarmte bestaat dus uit warmtebronnen. Met riothermie bijvoorbeeld, kunnen we warmte winnen uit het riool. Aquathermie is de verzamelnaam voor warmte uit oppervlaktewater (TEO), warmte uit afvalwater (TEA) en warmte uit drinkwater (TED). Deze vier bronnen zijn al voldoende om in meer dan 50% van de toekomstige warmtevraag in Nederland te voorzien. Een belangrijke speler dus, als het gaat om de energietransitie.

Zonnepanelen als duurzame energiebronnen

Een heel andere mogelijkheid zijn de PVT-panelen of warmtecollectoren. Dit zijn zonnepanelen die warmte opwekken. Ze worden steeds meer toegepast, bijvoorbeeld om een zonneboiler te verwarmen. Maar bij een grootschaligere toepassing kunnen we ook hier zoveel warmte winnen, dat we complete gebouwen of zelfs wijken van warmte kunnen voorzien. Uiteraard winnen we de warmte in de zomer en hebben we die in de winter nodig. Dus ook hier is de opslag in een WKO logisch. En maakt u écht verschil binnen de energietransitie.

Mogelijkheden binnen duurzaam verwarmen

Maar naast deze bronnen zijn er nog veel meer mogelijkheden om warmte in de omgeving te winnen. Restwarmte bijvoorbeeld, die bij de industrie of bij datacenters vrijkomt. Grote hoeveelheden warmte die we relatief eenvoudig kunnen benutten om gebouwen te verwarmen of hele warmtenetten mee te voeden. Daarnaast is er een opkomende techniek: het winnen van warmte uit de weg. Asfaltwegen worden in de zomer wel 50 tot 60 graden Celsius.

Een warmtewisselaar onder de toplaag kan deze warmte eenvoudig onttrekken en de weg in de zomer dus afkoelen. Die warmte kunnen we opslaan in een warmte-koude-opslag (WKO) en ’s winters benutten. Dit kan uiteraard om onze gebouwde omgeving te verwarmen. Maar een klein beetje van deze hoeveelheid warmte uit de zomer is voldoende om de wegen in de winter iets op te warmen. Daarmee zijn de wegen sneeuw- en ijsvrij. Dat levert dus een dubbel voordeel op.

Wilt u ook de energietransitie dichterbij brengen? Bel ons op +31 6 5119 9658 of mail naar simon.bos@amfius.com