Nieuws en blog

Het klimaatakkoord zet in op de verdere afbouw van het aardgasverbruik in Nederland. Gas wordt duurder en elektriciteit goedkoper. Amfius realiseert aardgasloze verwarming en koeling van gebouwen door het benutten van lokale omgevingswarmtebronnen zoals riothermie, aquathermie en (industriƫle) restwarmte. De voorbeelden zijn inmiddels gerealiseerd op Urk, in Velsen, Wezep en De Bilt.

Al deze projecten hebben een acceptabele business case met een terugverdientijd van 8 tot 12 jaar en zijn gerealiseerd zonder subsidie. Doordat het gas duurder wordt en de elektriciteit goedkoper, snijdt het mes aan twee kanten. De gasreductie wordt financieel gezien groter en het elektriciteitsverbruik wordt financieel gezien kleiner. Ook zorgt het klimaatakkoord voor een ander economisch kantelpunt voor bronnetten, ten opzichte van collectieve netten, omdat de energiebelasting op elektriciteit voor huishoudens significant wordt verlaagd. Dit betekent dat bron- en lage temperatuurnetten nu financieel ook interessanter worden.

Amfius is positief gestemd over het Klimaatakkoord en gelooft in een versnelde reductie van het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving.