Nieuws en blog

In opdracht van Waternet heeft Syntraal een Omgevingswarmtekaart voor heel Amsterdam gemaakt. Dinsdag 2 juli is deze door Harry de Brauw van Waternet gepresenteerd tijdens de netwerkbijeenkomst van het platform Aquathermie. Naast de potentie van riothermie, oppervlaktewater, afvalwater, energie uit daken en restwarmte, zijn ook de energielabels, de bouwjaren en de warmtevraag in beeld gebracht. Vraag en aanbod kunnen op deze manier snel en eenvoudig bij elkaar worden gebracht. Een prachtige tool, die veel werk uit handen neemt.