Nieuws en blog

Op 18 februari jl. is in Amersfoort een speciale Aquathermie viewer gelanceerd die de potenties van warmte uit oppervlaktewater (TEO) en afvalwater (TEA) op regionaal en lokaal niveau gedetailleerd in beeld brengt. Daarmee wordt voor alle partijen inzichtelijk welke bijdrage vanuit het waterbeheer geleverd kan worden aan de warmtetransitie. De viewers werden toegelicht op een speciale bijeenkomst, georganiseerd door STOWA.

Hoe gaan gemeenten in hun wijken over van aardgas naar duurzame manieren voor onder andere het verwarmen van huizen? Eind 2021 moeten zij hun plannen daarvoor hebben vastgelegd in zogenoemde transitievisies Warmte. Het Rijk ondersteunt gemeenten via een zogenoemde startanalyse bij het maken van de benodigde afwegingen. Hierin worden alternatieve bronnen voor warmte doorgerekend. De startanalyse verschijnt in maart. TEO en TEA krijgen daarin een volwaardige plek. Een verheugende ontwikkeling.

Als input voor de startanalyse zorgde Deltares voor een gedetailleerdere berekening van de potentie van TEO. Adviesbureau Syntraal actualiseerde de TEA-basisgegevens. STOWA gaf Syntraal bovendien opdracht voor het vervaardigen van een Aquathermie viewer. De viewer ontsluit de informatie over de potenties van energie uit oppervlakte- en afvalwater op een eenvoudige en toegankelijke manier. De viewer is gepubliceerd op de website van STOWA en binnenkort te vinden op warmteatlas.nl.

De ontwikkeling van de viewer is gefinancierd uit het programma waterbeheer en regionale energiestrategie├źn, met subsidie van het Ministerie van BZK. De bijdrage van Deltares is het eerste resultaat van het programma WarmingUp, waarin de gehele warmteketen wordt onderzocht.

Meer informatie over de startanalyse vindt u op de website van het Expertisecentrum Warmte (ECW).
Bekijk de potenties van TEO en TEA in de speciale Aquathermie viewer.